Labvakar, manu mazo draudziņ! Ir auksts ziemas vakars un varbūt Tev ir vientuļi, nav tik silti kā gribētos, bet es zinu Kā Tev palīdzēt! Ar savām siltajām rokām varu Tevi pabužināt un sasildīt. Tādēļ nēsi tāds nonīcis, bet stāvi taisni! Turi degunu gaisā, bet sargies iesnu! Un nēj laukā bez mētelīša, lai nesaķertu kādu kaiti.... anekdotes
Es savam tautiešam
Devu stāvus dziedādama.
Es neiešu nieka dēļ
Pa zemi vārtīties! anekdotes
Augšupēdu vien gulēju
Sava tēva tīrumā,
Rokas,kājas plandīdama,
Ciema puišus gaidīdama.
Ciema puiši izrunājši,
Ka nav visi gabaliņi.
Nākat šurp,ciema puiši,
Še ir visi gabaliņi.
Še pupiņi,še nabiņa,
Še ir pati grāvja mala.
Še ir pati grāvja mala,
Melniem alkšņiem apauguse. anekdotes
Tēviņš kūla māmuliņu,
Uz vēdera izlaidies.
Izvelk gaļas pātadziņu,
Cērt pa pašu caurumiņu. anekdotes
Dod, maminņ, kam dodama,
Nedod mani skroderam:
Skroders mani sabadīs
Ar aso pipelīti. anekdotes
Es Sīmaņa pipelīti
Gar galdiņu izmērīju:
Pieci sprīži trīs olektes,
Sesta purga galiņa. anekdotes
Es puisītis, tu meitiņa,
Iesim abi velēties:
Tev ir laba sārmu sile,
Man ir laba bungu vāle. anekdotes
Ko liedzies tu, Mārtiņ,
Ka pie manis negulēji?
Es jau tavu pipelīti
Ar sprīžiem izmērīju:
Pieci sprīži divi colli,
Vel podziņa galinā. anekdotes
Kam vajaga reizu ratu?
Jānītim reizu rati:
Divi mazi ritentiņi,
Trešā gara diselīte. anekdotes
Jānīt, tavu stipru zāli,
Appirdos noraujot:
Kātiņš rokas resnumā,
Ziediņš plaukstas platumā. anekdotes
Kalpam strupa, kalpam resna,
Kalpam purga galiņā;
Saimnieka deliņam
Ar šņorēm jācilā. anekdotes
Ko, māsiņas, darīsim,
Alavicas palikušas?
Sametam mēs naudiņu,
Pērkam citu pipelīti! anekdotes
Māte raud, meita raud,
Abas divas gauži raud:
Māte raud mīkstas maizes,
Meita stīvas pipelītes. anekdotes
Es nedevu puisīšam
Sava rika šmurgulēt;
Puisīšam tievs un garš,
Locīties locījās. anekdotes
Bēdz, pizdiņa, kārkliņos,
Nu brauc tavi precinieki:
Kūšu Jēcis, pautu Pēcis,
Pipelītes Indriķītis. anekdotes
Aiz upītes kalniņā
Sarkankūša mamzelīte;
Tai vajaga zīda pautu,
Sudrabiņa pipelītes. anekdotes
Ak tu meža Miķelīti,
Tavu saldu pipelīti!
Vienu reizi nosapisa,
Visi kauli notrīcēja. anekdotes
Ak tu mazais Pēteriti,
Tev ir švaka pederīte;
Atnāks lielais vēršu Jānis,
Tam ir labs velkamais. anekdotes
Dod, mamiņa, kam dodama,
Nedod mani kalējam:
Kalejiņa dēliņam
Strupa īsa pipelīte. anekdotes
Dod, mamiņa, kam dodama,
Nedod manis disleram:
Disleram skaidu pauti,
Ēvelēta pipelīte. anekdotes
Dod, mamiņa, kam dodama,
Nedod manis kalējam:
Kalejam dzelzu pauti,
Tēraudiņa pipelīte. anekdotes
Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod mani zvejniekam:
Zvejniekam zvīņu pauti,
Asakota pipelīte. anekdotes
Man mamiņa piesacīja,
Krieviņam pist nedot.
Ai, mamiņa, kā nedošu,
Krievam balta pipelīte. anekdotes
Es neietu pie Vācieša,
Kaut es vīra neredzējse:
Vāciešam pipelīte
Līku loču locījās. anekdotes
Es nedošu Čigānam,
Tam bij melna pipelīte.
- Tāda pate pipelīte,
Kā citiem puisišiem. anekdotes
Dod, māmiņa, ja dodama,
Muižas kunga dēliņam:
Muižas kunga deliņam
Tieva gara pipelīte. anekdotes
Paldies saku māmiņai
par to šķidro lindraciņu,
tautu dēla pipelīte
cauri skrēja smilkstēdam... anekdotes
Dod dieviņi lietum līt,
nejās Jancis pieguļā,
šonakt viņš manus pupus
kā pulksteņus skandinās anekdotes